Masterclass i Idrætskiropraktik

Masterclass i Idrætskiropraktik er en modernisering af det tidligere Idrætskiropraktisk Efteruddannelsesforløb (IKE).

Masterclassen er baseret på erfaringer fra de tidligere uddannelsesforløb samt fokusgruppeinterviews med relevante interessenter indenfor det idrætskiropraktiske område. Forløbet gør brug af tidligere indhold, men størstedelen er nyudviklet til denne masterclass.

Målet med masterclassen er at give kiropraktorer med interesse indenfor sports- og idrætskiropraktik kompetencer til at kunne agere og handle professionelt og fagligt i det danske sportsmiljø. Forløbet skal i langt højere grad klæde kiropraktoren på til at kunne omfavne de mange forskellige opgaver, som kiropraktoren møder i sportsverden og ikke kun til at være god til diagnostik og behandling.

Der stræbes efter at deltagerne i masterclassen opnår følgende overordnede kompetencer:

  • Udvikle og demonstrere personlige færdigheder i klinisk praksis
  • Oprette og vedligeholde sundheds- og performance partnerskaber.
  • Ledelse og rådgivning af sportsudøvere.
  • Udvikle kvaliteten af sundheds- og serviceydelser indenfor idræts- og sportsmiljøet.
  • Samarbejde med andre professioner og roller i et tværfagligt miljø.

Kompetencerne opnås via 7 undervisningsmoduler og 1 afsluttende modul, som er en skriftlig opgave.

Modulerne kan tages uafhængigt af hinanden fraset modul 8, som skal afslutte forløbet.

Diplomet for masterclassen fås når alle 8 moduler er gennemført.

Oversigt over moduler

Modul 1 – Tværfaglig praksis for idrætskiropraktorer
Modulet skal give deltageren kompetencer til at kunne arbejde og agere i en tværfaglig kontekst og samarbejde med andre aktører omkring sportsudøveren.

Modul 2 - Manuelle interventioner
Modulet skal give deltageren kliniske kompetencer indenfor manuel behandling og akutte sportstraumer.

Modul 3 - Rehabilitering, intervention og træning
Modulet skal give deltageren kompetencer indenfor rehabilitering og træning samt styrke den kliniske adfærd i sport- og idrætsmiljøet.

Modul 4 - Forebyggelse, screening, evaluering og rådgivning af sportsudøveren
Modulet skal give deltageren kompetencer indenfor forebyggelse, screening og rådgivning samt styrke den kliniske adfærd i sport- og idrætsmiljøet.

Modul 5 - Diagnosticering og undersøgelse af sportsudøveren
Modulet skal give deltageren kompetencer indenfor sportsrelateret billeddiagnostik og differentialdiagnostik.

Modul 6 - Fra atlet til patient til atlet
Modulet skal give deltageren kompetencer indenfor håndtering af sportsudøverens forløb fra udøver til patient til udøver igen.

Modul 7 - Karriereudvikling & professionel praksis
Modulet skal give deltageren kompetencer til at kunne drive og udvikle egen karriere indenfor sports- og idrætsmiljøet.

Modul 8 – Afsluttende opgave
Den afsluttende opgave skal sammenfatte viden og læring fra de 7 moduler og vise at deltageren kan reflektere og perspektivere den viden, som er tillært.

Modulernes opbygning

Alle moduler er grundlæggende opbygget på samme måde og vægtes hver især som 1 ECTS-point, hvilket er lig 27,5 timer. Timerne indikerer belastningen og er relative ift. den faktiske arbejdsbyrde. Timerne er fordelt på følgende måde:

  • 14 timer – undervisning (virtuel/fysisk)
  • 5 timer – modulopgave (skriftlig)
  • 8,5 timer – selvstudie/forberedelse

Modulerne vil være bygget op på samme måde og med samme længde. På modul 1 vil den første dato være en virtuel introduktion om aftenen og de to efterfølgende dage vil være med fysisk fremmøde.
Modul 2 har ikke en virtuel del og modul 8 har ikke noget fysisk fremmøde.

Modulopgaven vil være en mindre opgave som skal laves for at kunne bestå modulet. Opgaven skal vise at deltageren kan reflektere over hvad som er blevet lært og kan perspektivere til klinisk praksis. De konkrete krav vil fremgå under hvert enkelt modul.

Selvstudier og forberedelse vil veksle alt efter modul og vil fremgå under hvert enkelt modul.

Praktisk vil man efter tilmelding blive tilknyttet en Microsoft TEAMS mappe for det pågældende modul. På gruppen vil alt materiale være tilgængeligt og det vil også være her modulopgaverne skal afleveres. Hvert modul har én tovholder, som er ansvarlig for modulet.

Datoer for modulerne

Modulerne vil løbende blive publiceret på vores kursusside HER.

Datoerne for modulerne er allerede fastlagt og vil være (med forbehold for ændringer):

Modul 1: 24. august og 3. - 4. september 2022

Modul 2: 8. – 9. oktober 2022

Modul 3: 16. november og 26. – 27. november 2022

Modul 4: 1. februar og 25. – 26. februar 2023

OBS NYE DATOER FOR MODUL 5 - 8!!!!

Modul 5: 13. marts og 24. – 25. marts 2023 NY DATO: 12. april og 29.-30. april 2023

Modul 6: 19. april og 29. – 30. april 2023 NY DATO: 31. maj og 10. - 11. juni 2023

Modul 7: 16. maj og 3. – 4. juni 2023 NY DATO: 23. august og 2. - 3. september 2023

Modul 8: 21. juni 2023 og deadline for aflevering 25. august 2023 NY DATO: 4. oktober og deadline for aflevering 4. november 2023

 

Kontakt os

Har man spørgsmål, kan man kontakte Kiropraktorernes Videnscenter på efteruddannelse@kiroviden.sdu.dk.

nikkb