Arbejdsgruppe for patientrapporterede oplysninger har indledt arbejdet

Tirsdag den 3. oktober afholdt arbejdsgruppen bag udviklingen af et nationalt PRO-skema til mennesker med kroniske smerter sin første workshop. 

Initiativet sker på baggrund af Sundhedsministeriets ”Strategi for smerteområdet – en handlingsplan målrettet mennesker med kroniske smerter”.

Formålet med arbejdsgruppen er at udvikle et PRO-skema til mennesker med kroniske smerter, der kan anvendes systematisk i daglig klinisk praksis og til kvalitetsudvikling i og på tværs af alle sektorer i det danske sundhedsvæsen. 

PRO-skemaet er et arbejdsredskab til behandlere på tværs af sektorerne i det danske sundhedsvæsen, Når det er færdigudviklet, er det meningen, at en behandler skal bruge det til at indsamle data i samarbejde med en patient under en konsultation. 

De data, der er tale om, er en patients svar på spørgsmål om deres helbredstilstand. Svarene indsamles ved at bruge et spørgeskema, som patienten selv udfylder. 

Svarene kan behandleren og patienten bruge til at tage beslutninger i deres dialog, og de kan bruges på tværs af sektorerne i sundhedsvæsenet.  

Men de indsamlede data kan også bruges til forskning og til kvalitetsarbejdet. 

I forhold til forskning kan de indsamlede data bruges til at forbedre eller udvikle nye PRO-spørgeskemaer eller til at optimere behandlingsforløb.

I forhold til kvalitetsarbejdet kan data bruges som kvalitetsmål eller indikatorer, der f.eks. viser, om den indsats, der bliver ydet i sundhedsvæsenet, er gavnlig.

Alice Kongsted (Kiropraktorernes Videnscenter og SDU), Marlene Øllegaard Terkelsen (KviK) og Bolette Brunmark (Klinikejer og kiropraktor Rygcenter Randers) deltager i arbejdsgruppen som repræsentanter for de danske kiropraktorer og kiropraktorernes kvalitetsarbejde.

Vil du vide mere om PRO? Læs mere om Det Nationale PRO-arbejde på PRO-sekretariatets hjemmeside HER

Bolette Brunmark, Alice Kongsted og Marlene Øllegaard Terkelsen
nikkb