Journalføring

Kiropraktorer er som autoriserede sundhedspersoner lovmæssigt forpligtede til at føre journal over deres virksomhed. Journalføring er også et vigtigt værktøj til den mono- og tværfaglige kommunikation om patienten, som bidrager til at skabe overblik og kontinuitet i patientens behandlingsforløb. Her på siden kan man finde en vejledning i journalføring, en beskrivelse af de vigtigste ændringer og præciseringer i seneste journalføringsbekendtgørelse og hjælp til hvordan der journalføres fagligt korrekt i kiropraktorpraksis.

Nogle tommelfingerregler for god journalføring er:

  • Skriv det nødvendige
  • Skriv så det kan forstås
  • Skriv så det giver overblik
  • Skriv til tiden
nikkb